Petr Štefek, architekt

"Rád bych podpořil myšlenku #denoffline a 21. září budu také off a budeme si užívat nádherného života plného podnětů, které jsou autentický."

Partneři: